GIẢI QUỐC TẾ

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ GIAO HỮU BD NỮ

NgàyGiờChủTỷ sốKhách
08/03/0918h00
 
0 0   Portugal (w) U19
0 0 
vs
08/03
18h00
 
Belgium (w) U19   0 0
0 0 
01/03/18FT
 
0 0   Moldova (w)
0 0 
FT
3-1(0-1)
(0-1)
 
Lithuania (w)   0 0
0 0 
02/03/18FT
 
1 0   England (w)
1 0 
FT
4-1(3-0)
(3-0)
 
France (w)   0 0
0 0 
02/03/18FT
 
0 0   USA (w)
0 0 
FT
1-0(1-0)
(1-0)
 
Germany (w)   0 2
0 2 
02/03/18FT
 
0 0   Austria (w) U19
0 0 
FT
1-1(1-1)
(1-1)
 
Serbia (w) U19   0 1
0 1 
02/03/18FT
 
0 0   England (w) U19
0 0 
FT
2-2(1-1)
(1-1)
 
USA (w) U18   0 0
0 0 
02/03/18Hoãn
 
0 0   Scotland (w) U19
0 0 
0-0
 
Sweden (w) U19   0 0
0 0 
02/03/18FT
 
0 0   Netherlands (w) U19
0 0 
FT
4-0(3-0)
(3-0)
 
Denmark (w) U19   0 0
0 0 
02/03/18FT
 
0 0   Norway (w) U19
0 0 
FT
1-2(0-2)
(0-2)
 
France (w) U19   0 0
0 0 
02/03/18FT
 
0 0   Czech (w) U19
0 0 
FT
0-3(0-1)
(0-1)
 
Switzerland (w) U19   0 0
0 0 
03/03/18FT
 
0 0   Iceland (w) U19
0 0 
FT
1-2(1-2)
(1-2)
 
Italy (w) U19   0 0
0 0 
03/03/18FT
 
0 0   Paraguay (w)
0 0 
FT
5-0(0-0)
(0-0)
 
Uruguay (w)   0 0
0 0 
03/03/18Hoãn
 
0 0   Bosnia and Herzegovina (w)
0 0 
0-0
 
Montenegro (w)   0 0
0 0 
03/03/18FT
 
0 0   New Zealand (w)
0 0 
FT
0-2(0-1)
(0-1)
 
Scotland (w)   0 0
0 0 
04/03/18FT
 
0 0   Sweden (w) U19
0 0 
FT
2-2(0-1)
(0-1)
 
France (w) U19   0 0
0 0 
04/03/18Hoãn
 
0 0   Scotland (w) U19
0 0 
0-0
 
Iceland (w) U19   0 0
0 0 
04/03/18FT
 
0 0   Denmark (w) U19
0 0 
FT
3-0(1-0)
(1-0)
 
Switzerland (w) U19   1 0
1 0 
04/03/18FT
 
0 0   Italy (w) U19
0 0 
FT
1-1(0-0)
(0-0)
 
Norway (w) U19   0 0
0 0 
04/03/18FT
 
0 0   England (w) U19
0 0 
FT
4-3(2-1)
(2-1)
 
Czech (w) U19   0 0
0 0 
05/03/18FT
 
0 0   USA (w)
0 0 
FT
1-1(1-1)
(1-1)
 
France (w)   0 3
0 3 
05/03/18FT
 
0 0   Netherlands (w) U19
0 0 
FT
6-0(2-0)
(2-0)
 
USA (w) U19   0 0
0 0 
05/03/18FT
 
0 0   Germany (w)
0 0 
FT
2-2(1-1)
(1-1)
 
England (w)   0 0
0 0 
05/03/18FT
 
0 0   Singapore (w)
0 0 
FT
2-0(0-0)
(0-0)
 
Maldives (w)   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Romania (w)
0 0 
FT
2-1(2-0)
(2-0)
 
Jordan (w)   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Hungary (w) U19
0 0 
FT
0-6(0-2)
(0-2)
 
Finland (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Scotland (w)
0 0 
FT
2-0(1-0)
(1-0)
 
New Zealand (w)   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Poland (w)
0 0 
FT
0-0(0-0)
(0-0)
 
Ukraine (w)   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Croatia (w)
0 0 
FT
0-0(0-0)
(0-0)
 
Bosnia and Herzegovina (w)   0 3
0 3 
06/03/18Hoãn
 
0 0   Switzerland (w) U19
0 0 
0-0
 
Scotland (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Sweden (w) U19
0 0 
FT
1-1(0-0)
(0-0)
 
Iceland (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Denmark (w) U19
0 0 
FT
4-2(2-1)
(2-1)
 
Czech (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Mexico (w)
0 0 
FT
1-2(0-2)
(0-2)
 
France B (W)   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Netherlands (w) U19
0 0 
FT
3-1(3-1)
(3-1)
 
Italy (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   USA (w) U20
0 0 
FT
2-2(1-1)
(1-1)
 
France (w) U20   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   England (w) U19
0 0 
FT
2-1(2-0)
(2-0)
 
France (w) U19   0 0
0 0 
06/03/18FT
 
0 0   Portugal (w) U19
0 0 
FT
3-2(3-2)
(3-2)
 
Belgium (w) U19   0 0
0 0 
08/03/18FT
 
0 0   France (w)
0 0 
FT
3-0(1-0)
(1-0)
 
Germany (w)   0 1
0 1 
08/03/18FT
 
0 0   USA (w)
0 0 
FT
1-0(0-0)
(0-0)
 
England (w)   0 0
0 0 
15/03/18FT
 
0 0   Cyprus (w) U19
0 0 
FT
1-1(1-1)
(1-1)
 
Macedonia (w) U19   0 0
0 0 
15/03/18FT
 
0 0   Slovakia (w) U19
0 0 
FT
3-5(3-0)
(3-0)
 
Hungary (w) U19   0 1
0 1 
16/03/18FT
 
2 0   Australia (w) U19
2 0 
FT
2-1(3-0)
(3-0)
 
Thailand (w) U19   1 3
1 3 
16/03/18FT
 
1 0   Romania (w) U19
1 0 
FT
0-7(0-4)
(0-4)
 
Korea DPR (w) U19   0 0
0 0 
21/03/18FT
 
0 1   Iran (w) U19
0 1 
FT
2-1(1-1)
(1-1)
 
Romania (w) U19   0 1
0 1 
21/03/18FT
 
0 0   Russia (w) U19
0 0 
FT
3-2(1-1)
(1-1)
 
Korea DPR (w) U19   0 0
0 0 
26/03/18FT
 
0 0   Australia (w)
0 0 
FT
5-0(3-0)
(3-0)
 
Thailand (w)   0 1
0 1 
CHÂU ÂU
© Copyright by ketquatrandau.net . All rights reserved - Kết quả bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất